Kurssien ohjelma

JOKAISELLA KURSSILLA

1. Avaus
Jokainen kurssi alkaa yhteisellä keskustelulla, jossa kukin asettaa itsensä likoon Kaijan ammattitaidon saattelemana. Matka alkaa.

2. Portti
Jokainen etsii itselleen työskentelyllensä paikan sisältä tai ulkoa, kantaa sinne tarvikkeet, asettautuu vastaanottamaan teoksensa. Tämä on tärkeä vaihe, vaikka näyttää vain konkreettiselta kohellukselta. Sen aikana etsii ja löytää portin,
josta taiteen mystiikka avautuu.

3. Luominen
Teokset syntyvät, kun niille antaa luvan tulla. Aiempaa kokemusta ei tarvita, on jopa helpompi työskennellä intuitiivisesti, kun mieli on vaiti.

4. Lahjojen avaaminen
Lopuksi yhteinen katselu, jossa toiset osallistujat avaavat tekijän
vastaanottamat viestit.

Taide on luopumista kuvitelmista,
odotuksista ja määritelmistä.